Επιχορηγημένο σεμινάριο από την ΑνΑΔ

Βασικές γνώσεις υπολογιστών

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα (60 ώρες)

Η τεχνολογία παίζει σήμερα ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα τα επαγγέλματα. Oι επιχειρήσεις βασίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό τους και είναι επομένως μεγάλη η ανάγκη όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν καλά τουλάχιστον τα βασικά στην σύγχρονη τεχνολογία. Το σεμινάριο αυτό έρχεται να καλύψει αυτή ακριβώς την ανάγκη απευθυνόμενο στους εργαζόμενους άνω των 35 ετών για να τους εφοδιάσει με τις κατάλληλες γνώσεις των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και να συμπληρώσει και ανανεώσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν παλαιότερα. Καλύπτονται οι τομείς Βασικές γνώσεις υπολογιστή, Επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, Διαδίκτυο, επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θέματα ασφάλειας που θεωρούνται σήμερα οι απαραίτητες γνώσεις ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις.

Στόχοι

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

• Να γνωρίζουν την βασική διαχείριση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και αρχείων.

• Να μπορούν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο (περιήγηση, αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πληροφοριών)

• Να γνωρίζουν τα βασικά περί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Να μπορούν να εκτελούν βασική επεξεργασία σε ένα κείμενο.

• Να γνωρίζουν τα βασικά περί ηλεκτρονικών φύλλων.

• Να γνωρίζουν τα βασικά για την ασφάλεια δεδομένων, την εφεδρική αποθήκευση και την πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Target audience

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εργαζόμενους σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ηλικίας 35+ οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις των υπολογιστών.

Instructor

Mr Georgios Charalambous will be the instructor of this course. Mr Charalambous has a rich experience in teaching ICT to students of all ages. He holds an Engineering degree from the National Technical University of Athens, Greece and an MA in Adult Learning and Global Change from the Linköping University, Sweden (2015). Title of thesis: TEACHERS IN THE ERA OF ACCELERATION: How the acceleration of ICT developments influences the ICT use by teachers at school.(Full text available on the University site here)

Τελικό κόστος για την επιχείρηση

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το τελικό κόστος για τους δικαιούχους επιχορήγησης είναι 180 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άνεργοι (με παραπεμπτικό από το Τμήμα Εργασίας), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η συμμετοχή για τους ανέργους είναι δωρεάν.