Επιχορηγημένο σεμινάριο από την ΑνΑΔ

Digital Marketing

Κάθε Σάββατο πρωί - 5 συναντήσεις (25 ώρες)

Το Marketing ήταν και εξακολουθεί να είναι μια πολύ βασική πτυχή της δραστηριότητας όλων των επιχειρήσεων για την προβολή του έργου τους και την ανάπτυξη των υπηρεσιών τους. Στον σύγχρονο κόσμο όμως όπου η τεχνολογία και ιδιαίτερα τα δίκτυα είναι το βασικότερο εργαλείο στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή, το Marketing αλλάζει και γίνεται κι αυτό ψηφιακό και η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών και υπαλλήλων είναι άμεσα απαραίτητη. Με την ενότητα Digital Marketing ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να χτίσει και να πιστοποιήσει τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστεί για να εφαρμόσει τεχνικές digital marketing και να βοηθήσει την επιχείρησή του ή τον εργοδότη του. Η ενότητα αυτή παραθέτει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται με τις αρχές του digital marketing (ψηφιακό μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας διαδικτυακής παρουσίας (web presence), της βελτιστοποίησης του περιεχομένου για τις μηχανές αναζήτησης, της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της υλοποίησης online διαφήμισης καθώς και της παρακολούθησης και βελτίωσης μιας διαφημιστικής καμπάνιας με την χρήση analytics.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

•Κατανοεί τις βασικές έννοιες του digital marketing, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων, των περιορισμών και του σχεδιασμού.

•Κατανοεί τις διάφορες επιλογές διαδικτυακής παρουσίας (web presence) και τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων λέξεων κλειδιών (keywords) για την βελτιστοποίηση όσον αφορά τις μηχανές αναζήτησης (search engine optimization).

•Αναγνωρίζει τις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media platforms) και να μπορεί να ρυθμίσει και να χρησιμοποιήσει τις πιο δημοφιλείς από αυτές.

•Κατανοεί το πώς η αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών δικτύων (social media management) βοηθάει στην προώθηση και στην δημιουργία ευκαιριών πώλησης (lead generation).

•Χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων (social media management) για να προγραμματίζει δημοσιεύσεις (posts) και να ρυθμίζει την λήψη ειδοποιήσεων (notifications).

•Κατανοεί τις διάφορες επιλογές διαδικτυακού μάρκετινγκ (online marketing) και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου του marketing μέσω μηχανών αναζήτησης (search engine), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και φορητών συσκευών (mobile marketing).

•Κατανοεί και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων (analytics services) για να παρακολουθεί και να βελτιώνει διαφημιστικές καμπάνιες.

Target audience

Για όλους τους εργαζόμενους σε τμήματα Marketing, υπεύθυνους πωλήσεων, υπεύθυνους προγραμματισμού και σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων.

Instructor

Mr Georgios Charalambous will be the instructor of this course. Mr Charalambous has a rich experience in teaching ICT to students of all ages. He holds an Engineering degree from the National Technical University of Athens, Greece and an MA in Adult Learning and Global Change from the Linköping University, Sweden (2015). Title of thesis: TEACHERS IN THE ERA OF ACCELERATION: How the acceleration of ICT developments influences the ICT use by teachers at school.(Full text available on the University site here)

Τελικό κόστος για την επιχείρηση

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το τελικό κόστος για τους δικαιούχους επιχορήγησης είναι 100 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άνεργοι (με παραπεμπτικό από το Τμήμα Εργασίας), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η συμμετοχή για τους ανέργους είναι δωρεάν.