Δημοτικό (Ε΄ και Στ΄ τάξη)
 • Ρομποτική
 • Συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό
 • Προγραμματισμός για computer games
 • Τα παιδιά δημιουργούν δικά τους παιχνίδια
 • Δημιουργικότητα
 • Μουσική σύνθεση και Ζωγραφική με υπολογιστή
Γυμνάσιο
 • ECDL
 • Computer essentials, Online essentials, Word, Power Point, Excel, Access και ένα από τα Web Editing, Photoshop, AutoCAD κατ’ επιλογή του μαθητή.
 • Ρομποτική, Προγραμματισμός, Προγραμματισμός για computer games
 • Συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς
Λύκειο
 • Β΄Λυκείου
  Προγραμματισμός C++ και ύλη του σχολείου για τις τελικές εξετάσεις της Β΄Λυκείου
 • Γ΄Λυκείου
 • Προγραμματισμός C++ και προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις
E-learning