Το φροντιστήριο μας είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου. Η ΑνΑΔ εγκρίνει επιχορηγημένα προγράμματα εκπαίδευσης για τα ΚΕΚ κάθε εξάμηνο. Σ'αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρήτε τα εγκεκριμένα προγράμματα του ΚΕΚ μας για το τρέχον εξάμηνο

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Digital Marketing
gsdfg

Διάρκεια
25 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
24.3.2018 - 5.5.2018

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Ασφάλεια Υπολογιστών - IT Security

Διάρκεια
16 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
2.6.2018 - 30.6.2018

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Health Information Systems

Διάρκεια
25 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
9.5.2018-27.6.2018

Περίοδος διεξαγωγής
Βασικές γνώσεις υπολογιστών

Διάρκεια
60 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
Θα ανακοινωθεί αργότερα

Συνοπτικός πίνακας σεμιναρίων Ιαν-Ιουν 2018

 

Τίτλος σεμιναρίου

Διάρκεια (σε ώρες)

Τελικό κόστος για την επιχείρηση

ΑΠΟ

ΜΕΧΡΙ

Παρατηρήσεις

1

Βασικές γνώσεις υπολογιστών

60

180 €

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

-Μόνο για εργαζόμενους και ανέργους άνω των 35 ετών.

-Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 5.30-8.30 μμ

2

Digital Marketing

25

100 €

24/3/2018

5/5/2018

Κάθε Σάββατο πρωί

3

Health Information Systems

25

100 €

9/5/2018

27/6/2018

Κάθε Τετάρτη 5.00-8.00 μμ

4

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

16

68 €

2/6/2018

30/6/2018

Θα γίνουν τέσσερεις 4ωρες συναντήσεις Σάββατο πρωί

 

Κατά τη διάρκεια του Πάσχα (από 1-13/4/2018) δεν θα γίνουν μαθήματα.