Το φροντιστήριο μας είναι εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου. Η ΑνΑΔ εγκρίνει επιχορηγημένα προγράμματα εκπαίδευσης για τα ΚΕΚ κάθε εξάμηνο. Σ'αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρήτε τα εγκεκριμένα προγράμματα του ΚΕΚ μας για το τρέχον εξάμηνο

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Digital Marketing
gsdfg

Διάρκεια
25 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
24.3.2018 - 5.5.2018
23.6.2018 - 21.7.2018

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Ασφάλεια Υπολογιστών - IT Security

Διάρκεια
16 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
26.6.2018 - 14.7.2018

Εγκεκριμένο από την ΑνΑΔ
Health Information Systems

Διάρκεια
25 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
20.6.2018-8.8.2018

Περίοδος διεξαγωγής
Βασικές γνώσεις υπολογιστών

Διάρκεια
60 ώρες

Περίοδος διεξαγωγής
Θα ανακοινωθεί αργότερα