Επιχορηγημένο σεμινάριο από την ΑνΑΔ

Health Information Systems

20.6.2018-8.8.2018 (25 ώρες)

The development and use of technology in all sectors of our life is now a reality and the need for specialized training is undeniable. This course addresses the growing importance of, and dependence on, health information systems (HIS) in the whole of the Health sector. The appropriate use of HIS enables health systems to be more effective, efficient and evidence based and therefore there is the need for special training of the staff in the Health sector at all levels.
This module is suitable for users of patient data systems, such as doctors, nurses, and healthcare support staff and defines the skills necessary for staff to operate a Health Information System (HIS) efficiently and securely.

Στόχοι

On completion of this module the candidate will be able to:

• Understand the key features of a Health Information System (HIS)

• Use a HIS safely and efficiently

• Understand the ethics, rules, and regulations relating to HIS

• Understand confidentiality, security, and access control when using a HIS

• Understand and interpret electronically recorded data

Target audience

This module is suitable for users of patient data systems, such as doctors, nurses, and healthcare support staff. Previous knowledge on computers and Internet are only needed at a basic level.

Instructor

Mr Georgios Charalambous will be the instructor of this course. Mr Charalambous has a rich experience in teaching ICT to students of all ages. He holds an Engineering degree from the National Technical University of Athens, Greece and an MA in Adult Learning and Global Change from the Linköping University, Sweden (2015). Title of thesis: TEACHERS IN THE ERA OF ACCELERATION: How the acceleration of ICT developments influences the ICT use by teachers at school.(Full text available on the University site here)

Τελικό κόστος για την επιχείρηση

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το τελικό κόστος για τους δικαιούχους επιχορήγησης είναι 100 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άνεργοι (άνεργοι για 6 συνεχόμενους μήνες, με παραπεμπτικό από το Τμήμα Εργασίας), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η συμμετοχή για τους ανέργους είναι δωρεάν.