Επιχορηγημένο σεμινάριο από την ΑνΑΔ

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων - IT Security

Κάθε Τετάρτη απόγευμα - 4 συναντήσεις (16 ώρες)

Most companies rely nowadays on the Internet to provide their services. Today's technology systems though, can be seriously affected by security incidents such as viruses, malware, breaking passwords, hacking attacks etc. These events are becoming more and more common and difficult to deal with, something that may have serious consequences on the services and the smooth functioning of a business. Therefore, the issue of IT security at a professional level is extremely important. This course allows candidates to understand the main concepts underlying the secure professional use of ICT and to use relevant techniques and applications to maintain a secure network connection, use the Internet safely and securely, and manage data and information appropriately.

Στόχοι

On completion of this module the candidate will be able to:

• Understand the key concepts relating to the importance of secure information and data, physical security, privacy and identity theft.

• Protect a computer, device, or network from malware and unauthorized access.

• Understand the types of networks, connection types, and network specific issues, including firewalls.

• Browse the World Wide Web; communicate on the Internet securely.

• Understand security issues related to communications, including e-mail and instant messaging.

• Back up and restore data appropriately and safely; securely dispose of data and devices.

Target audience

• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που έχουν την ευθύνη ομάδας χρηστών του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης/οργανισμού

• Στελέχη που είναι υπεύθυνα για την επιτήρηση της χρήσης του εταιρικού δικτύου

• Υπεύθυνοι ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

• Διευθυντές/ υπεύθυνοι τμημάτων όπου γίνεται αυξημένη χρήση του εταιρικού δικτύου και του Διαδικτύου

Instructor

Mr Georgios Charalambous will be the instructor of this course. Mr Charalambous has a rich experience in teaching ICT to students of all ages. He holds an Engineering degree from the National Technical University of Athens, Greece and an MA in Adult Learning and Global Change from the Linköping University, Sweden (2015). Title of thesis: TEACHERS IN THE ERA OF ACCELERATION: How the acceleration of ICT developments influences the ICT use by teachers at school.(Full text available on the University site here)

Τελικό κόστος για την επιχείρηση

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το τελικό κόστος για τους δικαιούχους επιχορήγησης είναι 68 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άνεργοι (με παραπεμπτικό από το Τμήμα Εργασίας), εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η συμμετοχή για τους ανέργους είναι δωρεάν.