Επιχορηγημένο σεμινάριο από την ΑνΑΔ

Λειτουργίες υποδοχής

10.11.2018 - 08.12.2018 (28 ώρες)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για εκπαίδευση και κατάρτιση εξειδικευμένου προσωπικού που αφορά στις τουριστικές επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα Υποδοχής-Κρατήσεων (Reception). Το ολοένα αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας έχει δημιουργήσει την ανάγκη στελέχωσης των τουριστικών επιχειρήσεων με άτομα άρτια καταρτισμένα, ικανά να διαχειριστούν στην πράξη το εκάστοτε πελατολόγιο και να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα καθήκοντα Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί ακριβώς στην εκπαίδευση επαγγελματιών για την υποδοχή θέτοντας ψηλές προδιαγραφές αφού αυτοί αποτελούν και την πρώτη επαφή του πελάτη με την επιχείρηση. Το πρόγραμμα επομένως καλύπτει την ανάγκη για διαφύλαξη και αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος δεδομένων των διεθνών απαιτήσεων.

Στόχοι

Με το πέρας του προγράμματος οι υποψήφιοι :
1)Θα διαχειρίζονται πλήρως τα καθήκοντα του υποδοχέα
Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν:
- Να διαχειρίζονται τις κρατήσεις της επιχείρησης
- Να ελέγχουν την είσοδο και την έξοδο των πελατών (check-in, check-out).
- Να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στούς πελατών κατά τη διαμονή τους
- Να διεκπεραιώνουν διοικητικές εργασίες σχετικές με τη θέση τους, όπως: η δημιουργία αναφορών κρατήσεων δωματίων, προβλέψεις κρατήσεων, κτλ.
2)Θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται
Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν
-να απαριθμήσουν και να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των σύγχρονων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
-να περιγράψουν τις βασικές αρχές του Μάνατζμεντ και του Μάρκετινγκ.
3)Θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους έτσι ώστε να γίνουν παραγωγικότεροι στο χώρο εργασίας τους
Πιο συγκεκριμένα θα μπορούν
-να χειρίζονται το ειδικό λογισμικό για την υποδοχή
-να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τους συναδέλφους τους
-να οργανώνουν τον χρόνο τους πιο παραγωγικά

Target audience

Για όλους τους εργαζόμενους σε τμήματα υποδοχής.

Instructor

Εξειδικευμένος εκπαιδευτής

Τελικό κόστος για την επιχείρηση

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Το τελικό κόστος για τους δικαιούχους επιχορήγησης είναι 84 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και άνεργοι εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η συμμετοχή για τους ανέργους είναι δωρεάν.