ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

Δημοτικό (Ε΄ και Στ΄ τάξη)
 • Προγραμματισμός για computer games
 • Τα παιδιά δημιουργούν δικά τους παιχνίδια
 • Δημιουργικότητα
 • Μουσική σύνθεση και Ζωγραφική με υπολογιστή
Γυμνάσιο
 • ECDL
 • Computer essentials, Online essentials, Word, Power Point, Excel, Access και Image Editing.
 • Προγραμματισμός, Προγραμματισμός για computer games
 • Συμμετοχή σε σχετικούς διαγωνισμούς
Λύκειο
 • Β΄Λυκείου
 • Προγραμματισμός C++ και ύλη του σχολείου για τις τελικές εξετάσεις της Β΄Λυκείου
 • Γ΄Λυκείου
 • Προγραμματισμός C++ και προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 

Python and Data Analysis

Στο μάθημα αυτό διδάσκεται ο παραδοσιακός προγραμματισμός, οι δομές δεδομένων και στοιχεία Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (OOP). Ακολούθως γίνεται εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων με χρήση Pandas. Το μάθημα μπορεί να προσαρμαστεί στις ανάγκες του φοιτητή για να ανταποκριθεί στα αντίστοιχα μαθήματα επιπέδου BSc και Master.

Προγραμματισμός

Διδάσκονται οι γλώσσες προγραμματισμού: C, C++, C#, Python, Pascal, FORTRAN, Visual Basic, SQL, HTML/CSS